Fradrag for fredede bygninger

Ejer du et gods eller en herregård vil den typisk være fredet, hvilket betyder at du kan fradrage rigtig mange udgifter i skat. Du kan både fratrække driftsomkostninger og vedligehold af de fantastiske gamle bygninger. Som godsejer af en fredet bygning bør du fratrække driftsudgifter. Det kan fx være hvis du bliver nødt til at opvarme bygningerne til en bestemt temperatur  i løbet af vinteren for at passe på bygningerne, så er varmeudgiften et skattefradrag. Hvis du har håndværkere til at vedligeholde bygningen er de også fradragsberettigede. Hvis du driver virksomhed på din herregård og fx har heste, grise, køer og får gående kan du også fratrække alle udgifterne til foder. Hvis du skriver bøger om livet på gården er udgifterne til trykkeri også fradragsberettiget. Nedenfor gennemgår vi de mest almindelige fradrag som landmand, herregårdsejer eller godsejer. 

Detaljerede fradrag

Ved specificering kan du skære din skattepligtige indkomst ved at udnytte et af de hundreder af tilgængelige skattefradrag, du er berettiget til. Jo mere du kan trække, jo mindre betaler du i skat. Det sker ikke særlig ofte at lærer, ikke behøver at række ud i sin egen lomme af og til for at købe ting, der er nødvendige til klasseværelset. Selvom det undertiden kan virke som om at ingen værdsætter fradragene, så gør skattestyrelsen det. De skattemæssige fradrag er en grundlæggende forudsætning for enhver virksomhed kan være rentabel. Og i tilfælde af lønmodtagere er det en grundlæggende støtte i den personlige økonomi. Hvis vi gør det korrekt, reducerer vi vores skattebyrde eller får endda en skatterefusion. Det giver kvalificerede undervisere mulighed for at trække udgifter og fradrag fra. Det fratrækkes i din indkomst, så du kan drage fordel af den, selvom du ikke udnytte alle fradragene. Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, har du automatisk begrænset skattepligt i Danmark. De fradrag, du kan foretage som en person med et begrænset skattepligt, adskiller sig noget fra de fradrag, der er tilladt i henhold til den grænseoverskridende regel.

Kommuneskat and sundhedsbidrag

Den kommunale skat udgør den største del af den samlede indkomstskat, 25,6 procent (2020) for pendlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. Hvis udgiften var til både arbejde og private formål, kan du kun kræve et fradrag for den arbejdsrelaterede del. Arbejdsudgifter, som din arbejdsgiver godtgør for dig, kan ikke fradrages. Skat kan søge information hos din arbejdsgiver, hvis de mener, at du har krævet fradrag for en udgift, som du allerede har fået refunderet.

Satserne

  • De dokumenterede faktiske udgifter til mad og indkvartering eller de fastsatte fradragssatser angivet af skat. 
  • Var udgiften direkte relateret til dit arbejde eller din indtægtsskabende aktivitet?
  • Brugte du pengene, og blev du ikke godtgjort af din arbejdsgiver?
  • Har du en officiel oversigt over udgiften – f.eks. kvittering eller kontoudtog?

B-indkomst

Typisk betaler en gårdejer b-skat fordi de har b-indkomst og ikke a-indkomst. Jo mere du giver, jo mere kan du trække fra dine skatter. Ethvert beløb, du gav til din kirke, din ynglings forening eller dine foretrukne velgørenhedsorganisationer, kan alle fratrækkes i dine skatter. Du kan trække ethvert beløb af velgørenhed, der giver op til 30% af din skattepligtige indkomst. Hvis noget bruges til gavn for din virksomhed, og du kan dokumentere årsagerne til det, kan du generelt trække fra i din b-indkomst. En ejer af affaldsplads kan for eksempel være i stand til at trække udgifterne til kattefoder, der tilskynder omstrejfende katte til at hænge rundt og holde mus og rotter væk. Hvis du tilfældigvis har en almindelig skattestyrelse, er disse bidrag sandsynligvis fradragsberettigede. Men dit fradrag kan være begrænset baseret på din indkomst, og om du eller din ægtefælle, hvis du er gift, har din arbejdsgiver pension via din arbejdsplads.